Blog

Zašto Tuzla?

By

Tuzla je jedini grad u Evropi koji ima slana jezera i jedini grad na svijetu čija se slana jezera, kupalište i plaža nalaze u centru grada. Pored užitka u kupanju u vodi, ova voda ima i ljekovita svojstva, pogotovo u liječenju reumatskih i disajnih oboljenja.

Panonska ljepotica na zrnu soli možda je i najbolji opis ovog sjeveroistočnog grada koji se prostire na 303 kvadratna kilometra u podnožju planine Majevice. Takav naziv veže se za stotine miliona tona kamene soli i slane vode, koje je iza sebe ostavilo staro Panonsko more kada se, prije više od deset miliona godina, povlačilo sa ovih prostora.  Samo ime grada kroz historiju je vezano za so, a današnji naziv Tuzla potiče iz turskog jezika i znači solana. Tuzla – oaza istinske multikulturalnosti, kreativnosti i talenata – središte je istoimenog kantona čija prva naselja datiraju još od mlađeg kamenog doba. U samom centru grada pronađeni su ostaci sojeničkog naselja iz neolitskog doba, što je dokaz da je Tuzla jedno od najstarijih naselja u Evropi.

Pored majevičkog planinskog vijenca sa sjeverozapadne strane, Tuzla je sa jugozapada okružena i planinama Ozren, Konjuh i Javornik koje predstavljaju pravi izazov za eko-turiste. Glavni vodotok u Tuzli je rijeka Jala. Izvire na području Majevice, protiče duž grada i završava na ušću u Spreču u svom 37. kilometarskom toku. Kako je u Tuzli sve vezano za so, tako i naziv Jale potiče od grčke riječi ‘jalos’ što znači so.

Unutar kompleksa Panonskih jezera nalaze se Slani slapovi, Arheološki park, neolitsko sojeničko naselje, i Geološki muzej. Osim spomenutih turističkih lokacija, potencijali kao što su: rijeka Spreča, jezero Modrac, Djevojačka pećina, te velika prirodna i kulturno-historijska bogatstva čine Tuzlu konkurentnom na bosanskohercegovačkom turističkom trzištu.

Za sve posjetitelje Tuzle koji su zainteresovani za kulturno-historijsko naslijeđe grada, izdvojit ćemo neke od najvrjednijih sačuvanih sakralnih objekata, kao što su: Turalibegova ili Poljska džamija, Hadžihasanova ili Čaršijska džamija, Džindička džamija, Behram-begova, Atik ili Šarena džamija, Djevojačka ili Jalska džamija. U centralnom dijelu grada smještene su brojne kulturne institucije: Narodno pozorište Tuzla, Historijski arhiv, Narodna i univerzitetska biblioteka, Behram begova biblioteka, Međunarodna galerija portreta Ismet Mujezinović, Muzej istočne Bosne, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa, Bosanski kulturni centar itd. Neizostavne turističke lokacije koje se nalaze u blizini centra grada i Panonskih jezera su Kuća plamena mira, sportskomemorijalni kompleks Slana Banja i Aleja mladosti.